top of page

Tel Aviv - prace konserwatorskie elewacji modernistycznego budynku Pagoda House autorstwa Alexandra Levy’ego, w zakresie konserwacja konstrukcji betonowej,

wypraw tynkarskich, rekonstrukcja detalu sztukatorskiego i powłok malarskich

(techniki laserunkowe).

Realizacja 09.2016-06.2017

 

bottom of page