top of page
logo znaczek.png

Spółka jest prowadzona przez dwie charyzmatyczne kobiety:

Natalia Pawłowska – dyplomowany konserwator zabytków o specjalizacji malarstwo i rzeźba polichromowana. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, specjalista w zakresie technologii elewacji obiektów historycznych.

 

 

Małgorzata Rzepecka – mgr sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi - specjalizacja formy złotnicze. Specjalista w zakresie badań architektury historycznej, autorka licznych artykułów z zakresu ochrony zabytków.

bottom of page